Jízdní kolo A železnice

 Koncept a kalkulace zřízení cyklostezky Waidhofen/Thaya Slavonice s vysokým hospodářským a turistickým efektem pro region

 

Poznámka na úvod

Autor DI Bernhard Schneider je koncesovaný inženýr, tj. je oproti autorovi dílčí zprávy k tématu Koncept cyklostezky NA železniční trati také formálně kvalifikovaný, má četné zkušenosti v oblasti plánování konkrétních cyklostezek (rovněž na rozdíl od autorova dílčí zprávy) a konkrétní srovnatelné reference (např. oficielní zpracovatel projektu cyklostezky v blízkosti hraničního přechodu Grametten).

 

Netvrdíme, že tento koncept a hrubá kalkulace řeší všechny detaily. Pokud se bude o tomto směru plánování dále uvažovat, je nutné projekt prohloubit o nutné detaily.

 

Podstatné na „Konceptu a kalkulaci zřízení cyklostezky Waidhofen/Thaya Slavonice s vysokým hospodářským a turistickým efektem pro region“ je, že nenabízí řešení polovičaté a čistě technické (jak je tomu u žádosti o stavební povolení pro výstavbu cyklostezky NA železniční trati), ale soustřeďuje se zárověň na hospodářský efekt pro region.

 

10 bodů, které jasně hovoří pro alternativní trasu:

 

1. Základní myšlenka „dvousměrné cesty“ přináší maximální napojení na turistická zařízení a gastronomické provozy. Optimálně se tak spojí ekonomika s kulturou.

2. Tím se nabízí více variant, jak tuto cestu projet i vícekrát a rovněž možnost, napojovat se jen na menší okruhy („rozporcování“).

3. Toto řešení nabízí vysoký standard dopravní bezpečnosti, který činí pocit nejistoty bezpředmětným.

4. Stezka může využít napojení na velmi kvalitně vybudované již stávající úseky. Finanční úspora projektu vzniklá zhodnocením stávajících cyklostezek a turistických tras místo výstavby úplně nových je výrazným argumentem tohoto konceptu.

5. Náklady na údržbu jsou pak ve srovnání podstatně nižší.

6. Cilem v údolí Dyje je využití kombinace cyklistiky A cestování vlakem. Cyklostezka je řešením, jak tuto synergii - vlak A cyklistiku v budoucnosti plně využít.

7. Mírné přechody stoupání a klesání přisívají k tomu, že cesta nepůsobí monotonně, což je atraktivní i pro příznivce současného trendu používání elektrokol.

8. Také další využití, a sice pro běžný provoz je značné: lepší spojení okolních vesnic s většími obcemi jako Waidhofen, Thaya nebo Dobersberg (příklad: z Lexnitz, Waldkirchenu, ze Schuppertholz, Merkengersch, z Schellings, z Gilgenbergu). I možnost cesty do školy na kole pro děti druhého stupně školy do Waidhofenu či Dobersbergu by byla lepší.

9. Co se týče příměstského provozu veWaidhofenu, cesty z mnhých míst se zatraktuvní, jak cesty za nákupy na hlavní náměstí tak cesty do nákupního centra. Die Začlenění tamních obchodů se sportovními potřebami bude obohacením.

10. Rovněž cyklistické spojení do umělecké vesničkyMaříže ležící přímo na hranici s Rakouskem je zohledněno.

Shrnuto:

V závěrečném souhrnném srovnání cyklostezky A železnice s variantou cyklostezky MÍSTO železnice na základě podstatných kritérií dosahuje řešení cyklostezka A železnice7 pozitivních kritérií a žádné negativní, cyklostezka MÍSTO železnice pak žádné pozitivní kritérium, zato osm negativních.

 

Cyklostezka A železnice - koncept und kalkulation pro zřízení cyklostezky Waidhofen/Thaya - Slavonice s vysokým hospodářským a turistickým efektem pro region je

 

finančně mnohem výhodnější než plánovaná cyklostezka na bývalé železniční trase

z hlediska hospodářského i turistického a rovněž z hlediska každodenního provozu jak místní mládeže, tak dospělých obyvatel zřetelně výhodnější.

 

Ještě je čas 6 milionú Eur pro tento region použít smysluplněji:

 

Dosavadní demoliční práce železnice byly v podstatě financovány prostředky z prodeje železa.

Stavební povolení pro projekt cyklostezky NA trati ještě nebylo uděleno.

Jinak se zatím do projektu cyklostezky NA trati téměř neinvestovalo.

Železniční trať ještě není zastavěna.

Změna projektu může být bez průtahů provedena.

 

è   PROTO BY TATO ZMĚNA TAKÉ RYCHLE PROVEDENA BÝT MĚLA.